ALFRED BENZON POSTDOC STIPENDIER (ved udlandsophold)

Stipendierne kan søges af yngre danske forskere med henblik på udførelse af en konkret forskningsopgave inden for de lægevidenskabelige og farmaceutiske fag og hermed beslægtede naturvidenskaber ved et universitet eller en anden dermed akademisk ligestillet forskningsinstitution i udlandet.

Stipendiaten tildeles et rejsestipendium (p.t. DKK 350.000/år) i maksimalt tre år. Rejseudgifter for stipendiaten og evt. familie refunderes efter konkret ansøgning dog maximalt 50.000. Endelig ydes der et annuum (p.t. DKK 25.000/år) til dækning af drift, rejseaktiviteter og lignende. Stipendiet gives til projekter fra et (minimum) til tre års (maksium) varighed, men fonden foretrækker at støtte flereårige projekter. Af skattemæssige årsager kan stipendier kun bevilges for ét år ad gangen. Har man fået bevilling til første år af et flerårigt projekt, skal man derfor søge om forlængelse ved slutningen af hvert projektår.

Ansøgningsrunden åbner den 1. april 2019.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2019 (kl. 12.00).

 

Alle ansøgninger skal fremsendes elektronisk.